LƯU Ý TRƯỚC ĐĂNG KÝ

  • Cung Cấp Thông Tin Liên Hệ Cho Hỗ Trợ Viên
  • Tài Khoản Ngân Hàng Chính Chủ
  • Sử Dụng 3G Hoặc Wifi Để Kết Nối Ổn Định
  • Số Điện Thoại Chưa Từng Đăng Ký Tại KU89